Kategorie
artykuł corn protein poradnik wiedza

Komponenty Białkowe ciągle drożeją!

W ostatnich miesiącach możemy zaobserwować wzrosty cen na rynku komponentów białkowych. Jak powszechnie wiadomo odpowiednio zbilansowana dzienna dawka pokarmowa ma w swoim składzie elem-enty wzbogacające dawkę w niezbędne białko, które decyduje o produ-kcyjności naszych zwierząt. W przypadku zwierząt przeżuwających, aby móc ograniczyć komponenty białkowe, hodowcy starają się, aby zebrane przez nich pasze objętościowe były o jak najwyższej zawartości białka. Dzieje się tak poprzez uprawę roślin motylkowych, czy zbiera-nie roślin w fazie, w której osiąga najkorzystniejszy poziom białka przy odpowiedniej ilości zebranej masy.

Zbliżamy się do momentu, w którym poekstrakcyjna śruta rzepakowa może przekroczyć magiczną barierę 2 tysięcy złotych za tonę. Przy wysokich kosztach produkcji, jakim jest skomponowanie dziennej dawki skarmiania, która zawierać będzie niezbędne składniki dla zaspokojenia potrzeb bytowych jak i produkcyjnych, ciekawą alternatywą może być sprawdzony „Corn Protein”. Innowacyjny komponent łączący w sobie energię z zakiszonego, gniecionego ziarna kukurydzy z zakiszoną, poekstrakcyjną śrutą rzepakową. Moc energii oraz białka w jednym komponencie.

 

Parametry:

-Energia: 8,5 – 9,2 MJ/ kg s.m.

-Białko : 14,5 – 16 %

Kategorie
artykuł corn protein poradnik wiedza

Kukurydza – zagrożenia uprawy w monokulturze

Kukurydza – Zagrożenia uprawy w monokulturze

Uprawa kukurydzy w monokulturze prowadzi do spadku plonu i wzrostu zachwaszczenia plantacji. Jednak wielu rolników prowadzących produkcję zwierzęcą podporządkowuje uprawę potrzebom paszowym i decyduje się na takie rozwiązanie.

Najważniejsze zagrożenia w monokulturze to choroby grzybowe i szkodniki.

Wieloletnia uprawa na tym samym stanowisku powoduje występowanie chorób grzybowych. Przetrwalniki większości grzybów zimują bowiem w glebie lub w resztkach pożniwnych kukurydzy. Dlatego przy długotrwałej monokulturze wzrasta ryzyko ich występowania. Dotyczy to zwłaszcza grzybów patogenicznych, które są odpowiedzialne za rozwój szczególnie groźnych chorób, tj. fuzariozy podstawy łodyg i kolb. W szczególności te ostanie są bardzo niebezpieczne, gdyż grzyby z rodzaju Fusarium, wytwarzają mikotoksyny , które są bardzo niebezpieczne dla zwierząt oraz ludzi. Mając tą świadomość musimy pamiętać, że niektóre przetrwalniki grzybów znajdują się w glebie przez kilka lat.

Kolejnym zagrożeniem uprawy w monokulturze są szkodniki.

Kukurydza uprawiana przez dłuższy czas w tym samym miejscu narażona jest silne uszkodzenia przez szkodniki glebowe takie jak drutowce, pędraki, omacnicę prosowiankę, stonkę kukurydzianą.

Szkodliwość gąsienic omacnicy prosowianki polega na wygryzaniu otworów w łodygach, co skutkuje wyleganiem roślin a w przypadku „dziurawienia” kolb ułatwia grzybom z rodzaju Fusarium, zainfekowanie uziarnionej kolby kukurydzy, przez co plon ziarna może ulec redukcji o 10-30%.

Dlatego  też plantatorzy, którzy decydują się na monokulturę, zwłaszcza wieloletnią, w powiązaniu z uproszczeniami uprawowymi muszą mieć świadomość, że ten system uprawy kukurydzy niestety wymaga w dłuższej perspektywie czasowej stosowania szeregu środków wspomagająco-regenerujących.

Kategorie
artykuł poradnik wiedza

Odchów cieląt na opas

W odchowie cieląt istotną rolę odgrywa wiele czynników, jednak najistotniejszym – wpływającym na właściwy ich rozwój – jest żywienie. Odchów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieląt decyduje o efektywności hodowli i użytkowaniu bydła. Błędy popełnione w jego trakcie mają negatywny wpływ na ogólną kondycję zwierząt, ich zdrowotność, wydajność, a co za tym idzie i opłacalność produkcji. Żywienie powinno być tak prowadzone, aby odchować zwierzęta zdrowe, silne, dające doskonałe efekty w opasie lub reprodukcji.

Po urodzeniu cielę rasy mięsnej zostaje ze swoją matką aż do odsadzenia, tj. ok. 7 miesiąca życia. Przez cały ten czas pobiera bezpośrednio mleko od matki, ucząc się stopniowo pobierania innych pasz. Niezależnie od rodzaju wychowu oraz przeznaczenia bydła, najważniejszą czynnością hodowcy jest upewnienie się czy świeżo urodzone cielę pobrało siarę od matki. Siara, czyli pierwsze mleko, jest „eliksirem życia” zawierającym przeciwciała (immunoglobuliny), które na wiele tygodni gwarantują noworodkowi odporność na wiele chorób.

Ustalając moment odsadzania warto uwzględnić plany związanez obrotem stada, sytuację paszową w gospodarstwie, a także kondycję cieląt i krów-matek. Odsadki przeznaczane na sprzedaż można odłączać nawet w wieku 8 miesięcy. Natomiast planując opas we własnym gospodarstwie można przetrzymywać je również nieco dłużej.

 

Po odsadzeniu należy połączyć cielęta w grupy. Warto, aby grupy te były wyrównane pod względem wieku oraz masy ciała. Należy również unikać nadmiernej obsady zwierząt, gdyż może się to przyczyniać do nadmiernej rywalizacji między zwierzętami (m.in. o dostęp do paszy). Ponadto może wzmagać stres, co w tym okresie jest wyjątkowo niekorzystne. Przez około miesiąc po odsadzeniu u cieląt adaptują się do nowych warunków. W tym czasie występuje u nich stres poodsadzeniowy wynikający z odseparowania od matki. Jest to zjawisko naturalne, lecz jednocześnie obciążające dla organizmu. W tym okresie obserwuje się często spadek masy ciała (średnio o 10%). Ponadto wysoki poziom stresu skutkuje obniżeniem odporności zwierząt. W rezultacie cielęta są znacznie bardziej narażone na choroby.  Dlatego należy minimalizować występowania czynników stresogennych, aby nie potęgować stresu poodsadzeniowego.
Odchów cieląt stanowi podstawowy element w cyklu produkcyjnym żywca wołowego. Opłacalność chowu i hodowli bydła mięsnego w znacznej mierze zależy od ilości
i jakości odchowanych cieląt. Ponadto przebieg tego okresu kształtuje przyszłą przydatność użytkową zwierząt. Dlatego o cielęta należy dbać na każdym etapie ich odchowu.

 

 

 

Kategorie
artykuł corn protein poradnik wiedza

Białka i aminokwasy chronione w żywieniu krów mlecznych

Białko jest obok energii podstawowym składnikiem dawki pokarmowej dla krowy mlecznej. Jego dostarczenie w odpowiedniej ilości jest szczególnie ważne we wczesnej laktacji gdy zwiększone zapotrzebowanie na białko nie może być pokryte z powodu słabego pobrania paszy. W rzeczywistości krowy potrzebują jednak nie białka, lecz aminokwasów, z których białko jest zbudowane. Szczególnie istotne są metionina, lizyna i histydyna, uważane za aminokwasy ograniczające w produkcji mleka.

Krowa pokrywa zapotrzebowanie na aminokwasy z trawienia w jelicie cienkim białka mikroorganizmów (bakterii i pierwotniaków), powstającego w żwaczu oraz białka paszy, które nie uległo rozkładowi w żwaczu. To pierwsze dostarcza krowie ok. 60–70% wszystkich niezbędnych aminokwasów. To, ile białka powstanie w żwaczu, zależy jednak od ilości energii (z trawienia w żwaczu skrobi oraz białka dostarczanego mikroorganizmom w paszy.

Nawet hodowca najlepiej karmiący żwacz krowy nie jest w stanie zmienić składu aminokwasowego białka mikroorganizmów, a także zachęcić bakterie czy pierwotniaki do produkcji takiej ilości białka, które mogłoby pokryć zapotrzebowanie wydajnych krów na aminokwasy. Muszą być one dostarczane w białku paszy, które nie ulega rozkładowi w żwaczu.

Obecnie dostępne na rynku preparaty aminokwasów chronionych stosują otoczkowanie – a więc otaczanie aminokwasu ochronną osłonką polimerami, np. etylocelulozą, lub mikrootoczkowanie – czyli mieszanie aminokwasu z np. tłuszczem, który uwolni aminokwas dopiero gdy sam się rozpuści.

Kategorie
artykuł corn protein poradnik wiedza

Odchów cieląt podstawą sukcesu hodowcy

O uzyskaniu jałówki zdolnej do rozrodu i wysokowydajnej krowy decydują już pierwsze dni po porodzie i dobre zdrowie cieląt. Prawidłowy odchów – już  od  pierwszych  godzin życia – wpływa korzystnie  na  wzrost cieląt,  ich zdrowotność  oraz  rozwój  tych narządów,  które  w  wieku  produkcyjnym  zdecydują  o wartości użytkowej  bydła.  Szczególnie  ważny  jest  okres  żywienia  cieląt pokarmem płynnym, gdy nie mają one jeszcze w pełni rozwiniętego żwacza. Błędy  w odchowie zwiększają liczbę upadków z powodu biegunki, czy też choroby płuc, narażając hodowcę na poważne straty.

W pierwszych 3-4 dniach po urodzeniu wyłącznym pokarmem oseska jest  siara – pierwsze  mleko  matki,  ,,eliksir  życia”.  Pokrywa  ona zapotrzebowanie noworodka na wszystkie składniki odżywcze oraz zapewnia dostarczenie mu ciał odpornościowych (immoglobulin-Ig), stanowiących główną osłonę przeciw chorobom i zakażeniom przez wiele tygodni.

Poczynając od drugiego tygodnia życia cielę – oprócz mleka i preparatu mlekozastępczego – powinno otrzymywać dobry specjalistyczny starter, ziarno kukurydzy i mieć swobodny dostęp do wody. Cielęta niechętnie jedzą paszę drobno zmieloną i pylącą, dlatego ziarno zbóż powinno być gniecione, a ziarno kukurydzy podawane w całości. Aby zapewnić cielętom bezproblemowe odstawienie pasz płynnych, należy zadbać o jakość i ilość pobieranej paszy starterowej. Jeśli cielę przez minimum trzy kolejne dni pobiera ok. 1,5 kg mieszanki starterowej dziennie, możemy rozpocząć redukcję dziennej objętości pójła. Aby uzyskać taki efekt, należy wybierać pasze dla cieląt o najwyższej smakowitości, zachęcające cielęta do pobierania ich już od pierwszych dni życia. Wysoką smakowitość paszy zapewnią specjalnie dobrane komponenty i dodatki, które pobudzą apetyt zwierząt i zwiększą akceptację stosowanej paszy. Sprawne i szybsze przechodzenie z pasz płynnych na pasze stałe jest korzystne ze względu na aspekt ekonomiczny oraz wygodę podawania paszy. Te pierwsze są z reguły droższe, a dodatkowo podawanie paszy suchej przebiega sprawniej.

Kategorie
artykuł poradnik Uncategorized wiedza

Wpływ bolusów na zdrowotność

Bolusy to skoncentrowane dodatki mineralne lub mineralno-witaminowe w postaci dużych pastylek. Obecnie na rynku mamy cały wachlarz takich produktów zarówno dla krów mlecznych, bydła mięsnego, jak i dla cieląt.

Podstawową zaletą bolusów jest pewność, że to, co podamy krowie, zostanie przez nią w 100% wykorzystane. W przeciwieństwie do premiksu, który krowa niechętnie pobiera. W przypadku bolusów nie pozostawiamy zwierzętom wyboru. Stosowanie bolusów na początku zasuszenia (dwa miesiące przed wycieleniem) przynosi dodatkowe korzyści, gdyż zawarte w nim pierwiastki wykorzystywane są również przez cielę, eliminując problemy okołoporodowe, takie jak np. odklejenie łożyska. Cielęta rodzą się dużo zdrowsze, żwawsze, mają lepszy apetyt. Ponadto zawarty w bolusie i uwalniany w organizmie selen oraz witamina E, w istotny sposób wpływa na obniżenie odsetka trudnych wycieleń, a następnie ropni na jajowodach i cyst jajnikowych.

Bolusy aplikowane do przewodu pokarmowego bydła są zróżnicowane ze względu na skład i czas wchłaniania. Bolusy rozpuszczające się szybko dostarczają witamin, mikro- i makroelementów w ciągu kilku godzin. Ten proces rozpuszczania zachodzi w żwaczu. Wtedy mówi się o bolusach dożwaczowych

Inne bolusy, o długotrwałym, kilkumiesięcznym rozpuszczaniu i uwalnianiu substancji posiadają specjalną osłonkę i skład umożliwiające powolne wykorzystanie (rozpuszczanie). Bolusy takie zatrzymywane są w czepcu (stąd bolusy doczepowe) i powoli następuje proces ich trawienia, a przez to dostęp do wartościowych składników bolusa. Taka długotrwała suplementacja jest bardzo korzystna dla organizmu krowy, poprawiając parametry produkcyjne i zdrowotne

Rodzaje bolusów

Na rynkudostępna jest obecnie szeroka gama bolusów. Są ich różne rodzaje w zależności od przeznaczenia. Jedne przeznaczone są wyłącznie dla jałówek, inne dla krów mlecznych w zależności od fazy laktacyjnej (laktacja, zasuszenie, rozród, okres okołoporodowy itp.).

 

Bolusy można ogólnie podzielić na 4 typy:

 1. Tabletki musujące – działające bardzo szybko (kilkunaście minut).
 2. Kapsuły żelatynowe – działające od kilku godzin do kilku dni.
 3. Bolusy erodujące – działające od kilku dni do kilku miesięcy.
 4. Bolusy wypłukiwane – działające bardzo wolno, do kilku miesięcy.

Dolegliwości na które możemy zastosować bolusy :

 • niedobory energii przed i po porodzie,
 • profilaktyka i wspomaganie leczenia hipoglikemii i ketozy,
 • porażenia poporodowe,
 • niedobory wapnia w okresie okołoporodowym,
 • kwasica,
 • brak apetytu,
 • osłabiona praca żwacza,
 • wzdęcia,
 • zaparcia,
 • otłuszczona krowa przed wycieleniem,
 • zły stan zdrowotny racic,
 • podwyższona zawartość komórek somatycznych w mleku,
 • zatrzymanie łożyska po porodzie,
 • wznowienie aktywności płciowej krowy po wycieleniu,
 • atak pasożytów wewnętrznych,
 • biegunka u cieląt oraz brak pragnienia.

Bolusy dla cieląt

Bolusy dla cieląt występują w formie standardowych bolusów o długotrwałym uwalnianiu (nawet do 180 dni), ale również w formie kapsułek żelatynowych, które działają natychmiastowo uwalniając substancje mineralne przez kilka dni np. po biegunce lub w jej trakcie. Bolusy można podawać cielętom po skończeniu 6 tygodnia życia.

Bolusy w żywieniu krów zapewniając w diecie optymalną ilość składników pokarmowych, możemy oczekiwać, że krowy zachowają zdrowotność i odwdzięczą się nam maksymalną produkcyjnością. W intensywnym żywieniu bydła, zwłaszcza ras wysokowydajnych, poza zaspokojeniem zapotrzebowania na białko i energię, niezwykle ważna jest suplementacja

 

Kategorie
artykuł poradnik wiedza

Reakcje zwierząt na duże mrozy

Tak silne mrozy, jakich doświadczamy od kilku dni, dają się we znaki nie tylko ludziom. Cierpią też zwierzęta, często niepotrzebnie, zwłaszcza gdy ludziom zabraknie wyobraźni. Najważniejsze jest aby
w oborach uszczelnić okna, drzwi oraz budy naszych czworonogów.
W silne mrozy najmniejsze szanse na przeżycie mają zwierzęta stare, chore i krótkowłose.
Na zmarznięcie najbardziej narażone są zwierzęta bezpańskie i psy łańcuchowe. Aby mogły zażyć ruchu i się rozgrzać, co jakiś czas trzeba je spuszczać z łańcucha. “Przynajmniej raz dziennie pies powinien też ciepło zjeść, np. kaszę gotowaną z warzywami albo mięsem. Ważne jest, by zjadł od razu. Zapas mokrego pokarmu na dworze zamarznie,
a pies z lodu nie skorzysta”. Podobnie z wodą – dlatego najlepiej dolewać ją na bieżąco. Jeśli już zwierzę musi dostać jedzenie “na zapas”, sprawdzi się sucha karma w misce ustawionej tak, by nie zasypał jej śnieg.
Szczególnie zimą ważne jest, by buda była dostosowana do wymiarów psa (w zbyt obszernej trudno się ogrzać) i wyścielona słomą lub sianem, a nie kocami i poduszkami, które szybko namakają. Wejście można przysłonić kawałkiem koca, a przed nim położyć drewnianą płytę, aby pies, przebywając na zewnątrz, kładł się na niej, a nie na zamarzniętej ziemi.
Na uwadze oczywiście musimy mieć też nasze zwierzaki oborowe.
W tak niskich temperaturach przeciąg może być dla zabójczy szczególnie dla  małych cieląt.
Należy pouszczelniać wszystkie niepotrzebne otwory, nie żałować słomy i pilnować wody żeby nie zamarzła w poidłach, oraz pamiętać
o dodatkach mineralno-witaminowych aby nasze zwierzaki czuły się lepiej.
Przypomnieć też możemy, że zaniedbanie zwierząt z premedytacją podlega karze sądowej.
Dbajmy o swoje zwierzaki  w tym szczególnym zimnym  ciężkim czasie.

Kategorie
artykuł poradnik wiedza

Mocznik a parametry mleka.

Parametrem na podstawie którego można wnioskować o prawidłowo-ści żywienia pod względem białkowo – energetycznym jest mocznik.  Właściwy jego poziom powinien kształtować się na poziomie
200–250 mg/litr mleka.  Jego zawartość w mleku przekraczająca
300 mg/l stanowi informację o nadmiernej zawartości białka względem dostarczonej energii. Zbyt wysoka zawartość białka w paszy  prowadzi do zwiększonej koncentracji amoniaku w żwaczu oraz zmian jego pH. Przejawiać się to może u krów zaburzeniami w rozrodzie, występującymi chorobami metabolicznymi do których można zaliczyć miedzy innymi choroby racic jak również obniżoną produkcyjnością stada.  Mocznik jako parametr  mleka  informuje zatem kiedy podawane białko nie jest wykorzystywane  i wydalany jest nadmiar azotu ale również kiedy dawka pokarmowa charakteryzuje się niskim poziomem białka.

Poziom mocznika wzrastać może przy wysokiej zawartości w zadawa-nej dawce pokarmowej sianokiszonek z traw i roślin motylkowych. Aby zadbać o poprawność zbilansowania dawki pod względem  energetyczno – białkowym można podawać krowom komponenty paszowe takie jak: wysłodki buraczane oraz melasa buraczana należące do linii komponentowej „TOP ENERGY” ale również kiszone gniecione ziarno kukurydzy, suche gniecione ziarno kukurydzy z linii „CORN ENERGY”.

Z kolei niska zawartość w mleku mocznika kształtująca się na poziomie poniżej 150 mg/l informuje o deficycie w żwaczu łatwo dostępnego białka w stosunku do dostarczonej energii co przejawia się nie wykorzystaniem możliwości genetycznych krów.

Podsumowując stwierdzić można że stężenie mocznika obecnego w mleku  pozwala na skuteczne monitorowanie stada pod względem  właściwego wykorzystania białka w układzie pokarmowym krów.

Kategorie
artykuł poradnik wiedza

Czym jest optymalne żywienie zwierząt?

Prawidłowe żywienie zwierząt gospodarskich jest najważniejszym elementem produkcji zwierzęcej, gdyż to właśnie odpowiednio zbilansowana dawka pomaga w regulacji wszystkich procesów w organizmie zwierzęcia. Przede wszystkim ma istotny wpływ na zdrowie, rozwój i wzrost, rozród oraz komfort życia hodowanych zwierząt.
Optymalne żywienie zwierząt prowadzi do prawidłowego wykorzystywania składników pokarmowych, co niesie za sobą obniżenie kosztów produkcji oraz zmniejsza zanieczyszczenie środowiska.

Produkcja zwierzęca ciągle rozwija się na wielu płaszczyznach (genetyka, fizjologia) w celu optymalizacji produkcji, której założeniem jest zwiększanie wydajności przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów. Pozwoli to uzyskać coraz lepszy wynik ekonomiczny przy zachowaniu odpowiedniego dobrostanu zwierząt.

W zależności od ilości danego pierwiastka w organizmach żywych, związki mineralne możemy podzielić na trzy grupy:

makroelementy: wapń (Ca), fosfor (P), sód (Na), potas (K), chlor (Cl), siarka (S), magnez (Mg),
mikroelementy: żelazo (Fe), miedź (Cu), mangan (Mn), cynk (Zn), kobalt (Co), jod (J), molibden (Mo), selen (Se), fluor (F), chrom (Cr),
pierwiastki śladowe: nikiel (Ni), krzem (Si), bor (Bo), wanad (V), cyna (Sn), glin (Al), ołów (Pb), lit (Li).

Pokrycie zapotrzebowania organizmu na składniki mineralne zależy od ich zawartości w paszach, rodzaju związków, w jakich są podawane oraz od możliwości ich wykorzystywania i przyswajania. Niedobór ich w organizmie prowadzi bardzo szybko do zaburzeń w przebiegu procesów życiowych, ale i nadmiar niektórych z nich może oddziaływać toksycznie, co pociąga za sobą zaburzenia hormonalne oraz występowanie wielu stanów chorobowych

Kategorie
artykuł poradnik wiedza

Bydło mięsne mrozów się nie boi

Utrzymanie bydła mięsnego nierozłącznie wiąże się z pastwiskiem.
O ile latem hodowcy nie mają żadnych wątpliwości, co do całodobowego utrzymania swoich stad pod gołym niebem, o tyle
w okresie zimowym wielu zastanawia się czy silne mrozy nie wpływają ujemnie na krowy, które w tym okresie są zwykle cielne oraz urodzone w tym czasie cielęta. Warunkiem koniecznym takiego utrzymania jest ochrona przed silnymi wiatrami np. trwała zapora z bel słomy, zadaszone i suche legowisko, posłane suchą słomą, stały dostęp do wody oraz paszy objętościowej. Opinię taką potwierdza wielu specjalistów opiekujących się mięsnymi stadami. Zgodnie podkreślają, że utrzymanie bydła na wolnym powietrzu to najlepsze co może dla nich być. Trzeba jednak pamiętać, że żywienie musi także w pełni pokrywać zimowe zapotrzebowanie zwierzęcia, tak by pomimo trudnych warunków atmosferycznych zwierzę mogło również przyrastać.

W takiej sytuacji świetnie sprawdzą się nasze produkty z linii TOP Energy, Top Protein i Corn Energy.