Kategorie
artykuł corn protein poradnik wiedza

Kukurydza – zagrożenia uprawy w monokulturze

Kukurydza – Zagrożenia uprawy w monokulturze

Uprawa kukurydzy w monokulturze prowadzi do spadku plonu i wzrostu zachwaszczenia plantacji. Jednak wielu rolników prowadzących produkcję zwierzęcą podporządkowuje uprawę potrzebom paszowym i decyduje się na takie rozwiązanie.

Najważniejsze zagrożenia w monokulturze to choroby grzybowe i szkodniki.

Wieloletnia uprawa na tym samym stanowisku powoduje występowanie chorób grzybowych. Przetrwalniki większości grzybów zimują bowiem w glebie lub w resztkach pożniwnych kukurydzy. Dlatego przy długotrwałej monokulturze wzrasta ryzyko ich występowania. Dotyczy to zwłaszcza grzybów patogenicznych, które są odpowiedzialne za rozwój szczególnie groźnych chorób, tj. fuzariozy podstawy łodyg i kolb. W szczególności te ostanie są bardzo niebezpieczne, gdyż grzyby z rodzaju Fusarium, wytwarzają mikotoksyny , które są bardzo niebezpieczne dla zwierząt oraz ludzi. Mając tą świadomość musimy pamiętać, że niektóre przetrwalniki grzybów znajdują się w glebie przez kilka lat.

Kolejnym zagrożeniem uprawy w monokulturze są szkodniki.

Kukurydza uprawiana przez dłuższy czas w tym samym miejscu narażona jest silne uszkodzenia przez szkodniki glebowe takie jak drutowce, pędraki, omacnicę prosowiankę, stonkę kukurydzianą.

Szkodliwość gąsienic omacnicy prosowianki polega na wygryzaniu otworów w łodygach, co skutkuje wyleganiem roślin a w przypadku „dziurawienia” kolb ułatwia grzybom z rodzaju Fusarium, zainfekowanie uziarnionej kolby kukurydzy, przez co plon ziarna może ulec redukcji o 10-30%.

Dlatego  też plantatorzy, którzy decydują się na monokulturę, zwłaszcza wieloletnią, w powiązaniu z uproszczeniami uprawowymi muszą mieć świadomość, że ten system uprawy kukurydzy niestety wymaga w dłuższej perspektywie czasowej stosowania szeregu środków wspomagająco-regenerujących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *