Kategorie
artykuł poradnik wiedza

Odchów cieląt na opas

W odchowie cieląt istotną rolę odgrywa wiele czynników, jednak najistotniejszym – wpływającym na właściwy ich rozwój – jest żywienie. Odchów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieląt decyduje o efektywności hodowli i użytkowaniu bydła. Błędy popełnione w jego trakcie mają negatywny wpływ na ogólną kondycję zwierząt, ich zdrowotność, wydajność, a co za tym idzie i opłacalność produkcji. Żywienie powinno być tak prowadzone, aby odchować zwierzęta zdrowe, silne, dające doskonałe efekty w opasie lub reprodukcji.

Po urodzeniu cielę rasy mięsnej zostaje ze swoją matką aż do odsadzenia, tj. ok. 7 miesiąca życia. Przez cały ten czas pobiera bezpośrednio mleko od matki, ucząc się stopniowo pobierania innych pasz. Niezależnie od rodzaju wychowu oraz przeznaczenia bydła, najważniejszą czynnością hodowcy jest upewnienie się czy świeżo urodzone cielę pobrało siarę od matki. Siara, czyli pierwsze mleko, jest „eliksirem życia” zawierającym przeciwciała (immunoglobuliny), które na wiele tygodni gwarantują noworodkowi odporność na wiele chorób.

Ustalając moment odsadzania warto uwzględnić plany związanez obrotem stada, sytuację paszową w gospodarstwie, a także kondycję cieląt i krów-matek. Odsadki przeznaczane na sprzedaż można odłączać nawet w wieku 8 miesięcy. Natomiast planując opas we własnym gospodarstwie można przetrzymywać je również nieco dłużej.

 

Po odsadzeniu należy połączyć cielęta w grupy. Warto, aby grupy te były wyrównane pod względem wieku oraz masy ciała. Należy również unikać nadmiernej obsady zwierząt, gdyż może się to przyczyniać do nadmiernej rywalizacji między zwierzętami (m.in. o dostęp do paszy). Ponadto może wzmagać stres, co w tym okresie jest wyjątkowo niekorzystne. Przez około miesiąc po odsadzeniu u cieląt adaptują się do nowych warunków. W tym czasie występuje u nich stres poodsadzeniowy wynikający z odseparowania od matki. Jest to zjawisko naturalne, lecz jednocześnie obciążające dla organizmu. W tym okresie obserwuje się często spadek masy ciała (średnio o 10%). Ponadto wysoki poziom stresu skutkuje obniżeniem odporności zwierząt. W rezultacie cielęta są znacznie bardziej narażone na choroby.  Dlatego należy minimalizować występowania czynników stresogennych, aby nie potęgować stresu poodsadzeniowego.
Odchów cieląt stanowi podstawowy element w cyklu produkcyjnym żywca wołowego. Opłacalność chowu i hodowli bydła mięsnego w znacznej mierze zależy od ilości
i jakości odchowanych cieląt. Ponadto przebieg tego okresu kształtuje przyszłą przydatność użytkową zwierząt. Dlatego o cielęta należy dbać na każdym etapie ich odchowu.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *