Kategorie
artykuł corn protein poradnik wiedza

Białka i aminokwasy chronione w żywieniu krów mlecznych

Białko jest obok energii podstawowym składnikiem dawki pokarmowej dla krowy mlecznej. Jego dostarczenie w odpowiedniej ilości jest szczególnie ważne we wczesnej laktacji gdy zwiększone zapotrzebowanie na białko nie może być pokryte z powodu słabego pobrania paszy. W rzeczywistości krowy potrzebują jednak nie białka, lecz aminokwasów, z których białko jest zbudowane. Szczególnie istotne są metionina, lizyna i histydyna, uważane za aminokwasy ograniczające w produkcji mleka.

Krowa pokrywa zapotrzebowanie na aminokwasy z trawienia w jelicie cienkim białka mikroorganizmów (bakterii i pierwotniaków), powstającego w żwaczu oraz białka paszy, które nie uległo rozkładowi w żwaczu. To pierwsze dostarcza krowie ok. 60–70% wszystkich niezbędnych aminokwasów. To, ile białka powstanie w żwaczu, zależy jednak od ilości energii (z trawienia w żwaczu skrobi oraz białka dostarczanego mikroorganizmom w paszy.

Nawet hodowca najlepiej karmiący żwacz krowy nie jest w stanie zmienić składu aminokwasowego białka mikroorganizmów, a także zachęcić bakterie czy pierwotniaki do produkcji takiej ilości białka, które mogłoby pokryć zapotrzebowanie wydajnych krów na aminokwasy. Muszą być one dostarczane w białku paszy, które nie ulega rozkładowi w żwaczu.

Obecnie dostępne na rynku preparaty aminokwasów chronionych stosują otoczkowanie – a więc otaczanie aminokwasu ochronną osłonką polimerami, np. etylocelulozą, lub mikrootoczkowanie – czyli mieszanie aminokwasu z np. tłuszczem, który uwolni aminokwas dopiero gdy sam się rozpuści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *